Bui Duy Khanh

Bùi Duy Khánh

Sinh năm : 1972
Nơi sinh: Hải Phòng


Các hoạt động
2013: Thi triển lãm tranh tại Hải Phòng
- Tham gia Triển lãm (ENEGRY OLD CAPITAL) tại Huế
- Tham gia Triển lãm (HÔM NAY VÀ MÃI MÃI) tại Hải Phòng
2012: Tham gia Triển lãm (ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG) tại Thái Bình
- Tham gia Triển lãm (THE FLAMBOYANT) tại Hải Phòng

2011: Tham gia Triển lãm Nhóm tại Hà Nội
2010: Tham gia Triển lãm (THE FLAMBOYANT) tại Hải Phòng

2012: Tham gia Triển lãm Câu lạc bộ Họa sĩ Trẻ 16 Ngô Quyền, Hà Nội
2012: Tham gia Triển lãm “Aseanchina” tại Nam Ninh - Trung Quốc

Tác phẩm của Bùi Duy Khánh