Đặng Xuân Hòa

Đặng Xuân Hòa

Tiểu sử: 
1959: sinh ra tại Nam Định, Việt Nam
1983: tốt nghiệp Cao Đặng Mỹ Thuật Việt Nam
Hiện là Hội viên hội Mỹ Thuật Viêt Nam
Hiện bộ sưu tập thuộc Bảo Tàng Mỹ Thuật quốc Gia Việt Nam- Singapore và Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia và bộ sưu tập trong và ngoài nước.
Triển lãm và đấu giá 
2013 Triển lãm " Lông , Nanh và Lông Vũ" tại Calvin Charles, Scottsdale, AZ
2012 Triển lãm "Từ cọ vẽ  đến khối", Midtown Arts Common, New York, USA Art Palm Beach, West Palm Beach, FL, Hoa Kỳ
2011 Triển lãm cá nhân trừu tượng , Thành phố Hồ Chí Minh
2010 triển lãm nhóm với một số họa sĩ Việt Nam nổi tiếng, điểm nổi bật : Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam Việt Nam
2009 triển lãm nhóm " Truyền Thống và thay đổi" Nghệ thuật Việt Nam ngày nay, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Tòa Thị Chính San Francisco
2007 Triển lãm cá nhân tại Singapore
Triển lãm nhóm tại Miami Art
Triển lãm nhóm tại Washington DC
2006 triển lãm nhóm Nghệ thuật  Miami
Triển lãm nhóm " Góc nhìn đương đại : Hệ thực vật và động vật trong nghệ thuật Việt Nam" Mỹ  thuật Denise Bibro, 
Triển lãm nhóm Drago e la farfalla, Rome
2005  Triển lãm nhóm Nghệ Thuật Miami
2004 Triển lãm nhóm " Truyền thống và thay đổi" Nghệ  thuật Việt Nam hôm nay, Đại sư quán Việt Nam tại Washington DC
2003 Triển lãm nhóm Nghệ Thuật Việt Nam đương đại, Cavin Charles Gallery, Scottsdale, AZ
2002 Triển lãm nhóm " Nơi những dòng sông gặp gỡ" Brussels, Bỉ
2001 Triển lãm nhóm " Truyền thống và thay đổi" Nghệ thuật đương đâị Việt Nam tại Landon Gallery, New York, Hoa Kỳ
Triển lãm nhóm Nghệ thuật đương đại Việt Nam Seagrass Cove, Hoa Kỳ
2000 Triển lãm nhóm " Ascending Dragon" tại Landon Galllery, Hoa Kỳ
1999 Triển lãm " Suy tư thơ ca" Landon Gallery, Hoa Kỳ
1998 Triển Lãm nhóm Nghệ Thuật Châu Á Thái Bình Dương, Judith Huges Day, Mỹ Thuật đương đại Việt Nam, Hoa Kỳ
1997 Triển lãm nhóm " Chân dung" tại Tràng An Gallery và triển lãm cá nhân tại Mai Gallery, Hà Nội
1996 Triển lãm " hai người, hai người bạn, hai phong cách" Gallery La Vong, Hong Kong
Triển lãm nhóm Gang of five tại Gallery La Vong, Hong Kong
1995 Triển lãm nhóm " Weather Report" Châu Âu
1994 Triển lãm nhóm Gang of five , London và Triển lãm cá nhân " Đặng Xuân Hòa"  Cộng đồng Berkshire, Pittsfield, MA
1993 Triển lãm nhóm nghệ thuật hiện đại Việt Nam , Netherlands
1992 Triển lãm nhóm Trừu tượng tại Hoàng Hạc Gallery, thành phố Hồ Chí Minh
1991 Triển lãm nhóm " Uncorked soul" Plum Blossoms Gallery, Hong Kong
1990 Triển lãm nhóm Gang of five tại 7 Gallery, Hà Nội
1989 Triển lãm tại Havana Tercera Biennial, Havana
1988 Triển lãm nhóm Họa sĩ trẻ Quốc tế U.S.S.R
1987 Triển lãm nhóm 16 họa sĩ tại Bảo tàng Quốc Gia, Hà Nội
1985 Triển lãm nhóm họa sĩ trẻ Hà Nội


 

Tác phẩm của Đặng Xuân Hòa