Lâm Đức Mạnh

Lâm Đức Mạnh

Sinh năm: 1972 Tốt nghiệp Khoa Hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1999 Buổi triển lãm: - 2001: Triển lãm cá nhân đầu tiên tại Hà Nội - 2003: Triển lãm cá nhân tại Hanoi Hilton Opera. - Năm 2004: Triển lãm riêng tại Hồng Kông. - Triển lãm nhóm 3 người tại Anh, Nhật, Mỹ. - 2006: Triển lãm riêng tại Hong-kong. - Năm 2007: Tham gia hội chợ nghệ thuật tại Singapore. - 2009: Triển lãm cá nhân tại Texas, Hoa Kỳ. - 2011: Triển lãm nhóm tại Hàn Quốc. -Năm 2012 - Triển lãm giao lưu văn hóa Việt - Hàn - 2015 - Triển lãm sáng tác dựa trên cảm xúc của ca từ Trịnh Công Sơn. - Tham gia nhiều triển lãm nhóm và các hoạt động nghệ thuật khác trong nước.

Tác phẩm của Lâm Đức Mạnh