Lưu Việt Cường

Lưu Việt Cường

 1980: Sinh tại Hà Nội
• 2001: Tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
• 2008: Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

Triển lãm:

• 2015: Tham gia Triển lãm Nghệ thuật Quốc gia
• Tháng 12/2018: Tham gia Triển lãm nghệ thuật “Đao Pháp” tại Vicas 32 Hào Nam, Hà Nội
• Tháng 7/2019: Tham gia Triển lãm nghệ thuật “Cloud” tại Vicas, Hà Nội
• 10/2019: Tham gia Triển lãm “Hà Nội” tại số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội
• Có nhiều tranh trong bộ sưu tập cá nhân của Việt Nam và các nước.

Tác phẩm của Lưu Việt Cường