Mai Duy Minh

Mai Duy Minh

1976: Sinh ra tại Hải Phòng, Việt Nam
1999: Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Hoạt động
Triển lãm cá nhân

  •  2002: Triển lãm cá nhân “COMPLEX SPACE” tại ATENA GALLERY, Hà Nội

  •  2006: Triển lãm cá nhân “Đường phố” tại Goethe, Hà Nội

Triển lãm nhóm

  •  2000: Triển lãm Philip Morris (Giải thưởng Nghệ thuật ASEAN), Hà Nội, Việt Nam

  •               Triển lãm nghệ thuật quốc gia, Việt Nam

  •  2007: Gặp gỡ, Saint John, Quận Queen, New York, Hoa Kỳ

  •  2011: KHÔNG GIỜ triển lãm nhóm tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội.

  •  1995, 2000, 2010, 2015: Triển lãm Nghệ thuật Quốc gia, Việt Nam

Có tranh được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Có những bức tranh trong bộ sưu tập của các nước: Anh, Mỹ, Nhật, Đức

Tác phẩm của Mai Duy Minh