Nghiêm Xuân Hưng

Nghiêm Xuân Hưng

Năm 1953: Sinh ra tại Hà Nội, Việt Nam.
Năm 1982: Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội
      Làm việc tại Hội Mỹ thuật Việt Nam
1989: Triển lãm nhóm tranh lụa và gốm sứ với Nguyễn Trọng Đoàn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1993: Triển lãm tranh sơn mài và bột màu tại Văn phòng đại diện IMF,
           Hà Nội, Việt Nam.
1994: Triển lãm tranh sơn mài và bột màu tại Văn phòng đại diện IMF,
           Hà Nội, Việt Nam.
1997: Triển lãm nhóm “Tất cả những dòng sông chảy” tại Tràng An Gallery, Hà Nội, Việt Nam.
1998: Triển lãm nhóm vẽ tranh trên thạch cao cùng vợ tại Sông Hồng Gallery,
           Hà Nội, Việt Nam.
1999: Triển lãm nhóm cùng những người bạn (Đại học Mỹ thuật Hà Nội) tại Tràng Tiền,
           Hà Nội, Việt Nam.
2001: Triển lãm nhóm tại Pháp
2002: Triển lãm Nhóm “Mùa xuân” tại Tokyo, Nhật Bản.
2004: Triển lãm nhóm tại HK Fine Art Gallery, Hong Kong.
2005: Triển lãm nhóm tại Singapore.
2006: Biểu diễn của Nhóm “Nghệ thuật đương đại” tại CEAE, Hà Nội, Việt Nam.
2010: "Vietnam Contemporary Artists" Group Show tại Apricot Gallery, London, UK.

Tác phẩm của Nghiêm Xuân Hưng