Nghiêm Xuân Quảng

Nghiêm Xuân Quảng

Sinh năm 1934 tại Đại Cường, Hà Nam, Việt Nam
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội
Triển lãm tại Hà Nội & Mỹ thuật Việt Nam tổ chức từ năm 1959 đến nay và vào tháng 7 - 2003, Orlando, Florida, Hoa Kỳ.
Có bộ sưu tập tranh ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ

Tác phẩm của Nghiêm Xuân Quảng