Nguyễn Hải Nam

Nguyễn Hải Nam

Sinh năm 1973 tại Sơn La
Tốt Nghiệp ĐH Mỹ Thuật Hà Nội năm 2002
Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên trung tâm Unesco Mỹ thuật Hà Nội
Thành viên nhóm Sơn ta Việt Nam
 
2004 Triển lãm nhóm Annamfineart tại Hà Nội
2005  Triển lãm mỹ thuật toàn quốc
2006  Triển lãm nhóm ( in lưới trên sơn mài)tại Hanoi
2007  Triển lãm nhóm tại Ren ch Pháp
2009  Triển lãm nhóm “HAITHANG” tại Hà Nội
         Triển lãm chào mừng 1000 năm Thăng Long tại Hà Nội và tp Hồ Chí Minh  
2010  Triển lãm mỹ thuật toàn quốc tại Hà Nội
2011  Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Bắc Kinh và Tân Cương Trung Quốc
2012   Triển lãm khu vực tại Hà Nội
2013   Triển lãm cùng nhóm Sonta Vietnam lần thứ 1 tại Hà Nội  
          Triển lãm cùng trung tâm Mỹ thuật Unesco Hanoi
2014   Triển lãm nhóm tại Pháp
     Triển lãm cùng nhóm Sơn ta Viet Nam lần thứ 2 tại Hà Nội  
2015   Triển lãm nhóm Sơn mài “Aura of Vietnam”  tại Seoul Hàn Quốc
2016   Triển lãm cùng nhóm Sơn ta Viet Nam lần thứ 3 tại Hà Nội  
          Triển lãm cùng trung tâm Mỹ thuật Unesco Hanoi
          Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại cộng hòa liên bang Đức
2017   Triển lãm khu vực tại Hà Nội
2018   Triển lãm Tranh sơn mài tại Hà Nội
          Triển lãm “LAM” của nhóm Sơn Ta Việt Nam tại Hà Nội
          Triển lãm “Tháng Năm” tại Hà nội
          Triển lãm cùng trung tâm Mỹ thuật Unesco Hanoi
2019   Triển lãm nhóm tại Seoul Korea
          Triển lãm của nhóm T5 lần thứ 2
2020   Triển lãm 100 họa sỹ  sơn mài tại Chọn đấu giá
           Triển lãm nhóm Sơn ta tại Hà nội
2021   Triển lãm chuyên đề sơn mài tại Hà nội
           Triển lãm của nhóm T5 lần thứ 3 tại Hà nội

Tác phẩm của Nguyễn Hải Nam