Nguyễn Khánh Toàn

Nguyễn Khánh Toàn

(1965 - 2014)
Sinh ra tại Vũ Lăng- Tiền Hải - Thái Bình
Tốt Nghiệp Đại Học Mỹ Thuật  Công Nghiệp năm 1992
Đã từng công tác tại tạp chí Diễn đàn văn nghệ , báo Lao Động và là cộng tác viên của nhiều tờ báo khác.
Tham gia nhiều triển lãm cá nhân trong nước và quốc tế
Có tranh trong một số bộ sưu tập cá nhân trong nước và nhà sưu tập tranh quốc tế

Tác phẩm của Nguyễn Khánh Toàn