Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải

sinh năm 1982.
Tốt nghiệp Đại học SP Hà Nội 2008, Cao học tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam 2013.
Công việc: Sáng tác và giảng dạy Mỹ thuật.
Đã tham gia một số triển lãm nhóm.
  • Triển lãm thường niên CLB Chu Art từ 2019 đến 2022.
  • Triển lãm Art for room 2020
  • Triển lãm nhóm 5 họa sỹ tại Thong Dong ville 2021.
  • Triển lãm nhóm 2 họa sỹ tại 16 Ngô Quyền 2022.

Tác phẩm của Nguyễn Minh Hải