Nguyễn Minh Sơn

Nguyễn Minh Sơn

Năm sinh: 1971
Nơi sinh: Bắc Ninh
Nghề nghiệp: Nghệ sĩ ..
Thành viên Hiệp hội Mỹ thuật
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nộinăm 1999
 
Hoạt động
 
1999: Tham gia Triển lãm mỹ thuật của hãng Nokia
2000: Tham gia Triển lãm nhóm tại Hà Nội
2001: Tham gia Triển lãm Thanh niên ở Hà Nội
2002: Tham gia triển lãm ở Hồng Kông.
2003: Triển lãm nhóm tại Hà Nội
2004: Triển lãm nhóm tại Hoa Kỳ
2005: Triển lãm ở Việt Nam và Singapore
2006: Triển lãm đơn tại Triển lãm Hoa Kỳ
          Triển lãm Nhóm tại Singapore
2008: Tham gia Triển lãm nhóm tại Hà Nội
2010-2012: Tham gia triển lãm ở Hồng Kông.
2014-2016: Triển lãm nhóm tại Phòng trưng bày Atena, Hà Nội
 
 
Bộ sưu tập
 
Tranh trong các bộ sưu tập trong và ngoài nước.
 
 

Tác phẩm của Nguyễn Minh Sơn