Nguyễn Trường Linh

Nguyễn Trường Linh

Sinh năm: 1971
Nơi sinh: Hà Nội
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội
Giảng viên tại trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội.
1997: Tốt nghiệp đại học mỹ thuật Hà Nội

Hoạt động
1995: Tham gia Triển lãm mỹ thuật quốc gia.
1997: Tham gia Triển lãm nhóm sáu artstists tại Hà Nội.
1997: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô
1998: Tham gia Triển lãm mỹ thuật Châu Á tổ chức bởi nhóm Phillip Morris 
2000: Tham gia triển lãm mỹ thuật quốc gia.
2000: Tham gia triển lãm mỹ thuật Thủ đô.
2001: Tham gia triển lãm nhóm tại Hà Nội.
2005: Tham gia triển lãm mỹ thuật quốc gia
2010: Tham gia triển lãm mỹ thuật quốc gia.

Giải Thưởng: 
1997: Giải thưởng lần thứ 2 tại triển lãm mỹ thuật Thủ đô.
1998: Nhận Chứng chỉ Công nhận tại Triển lãm Mỹ thuật ASEAN được tổ chức bởi nhóm Philip Morris.
2000: Giải nhì cuộc triển lãm mỹ thuật Thủ đô.
2010: Giải nhất cuộc triển lãm mỹ thuật Việt Nam.

Tác phẩm của Nguyễn Trường Linh