Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Văn Cường

Sinh năm 1962 tại Hà Nội.
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1989
Triển lãm và giải thưởng: 
1990 : GIải nhì  triển lãm Mỹ thuật Quốc Gia - Triển lãm Mỹ thuật Hà Nội.
1991: Triễn lãm vòng quanh nước Mỹ.
1992: Triển lãm nhóm tại Hà Nội
1993: Triển lãm nhóm tại Hà Nội
1994:Triển lãm nhóm tại Hà Nội
1995: Triển lãm " khắc gỗ" nhóm tại California, Mỹ
        Triển lãm " Lồng chim Phượng Hoàng" tại Lôn đôn, Anh Quốc.
1996: Giải ba triển lãm hội Mỹ thuật Việt Nam.
1997: Triển lãm quốc tế tại Đài Loan.
1998: Triển lãm nhóm tại thành phố Hồ Chí Minh.
1999: Triển lãm cá nhân tại Vĩnh Lợi Galllery, thành phố Hồ Chí Minh.
 Có tác phẩm trong viện bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam.
2000: Triển lãm cá nhân tại Nhật Lệ Gallery, thành phố Hồ Chí Minh.
          Triển lãm Mỹ Thuật Toàn Quốc. tại thành phố Hồ Chí Minh.
          Triển lãm nhóm Hôi viên hội Mỹ thuật tại Hà Nội.
9/2001: Triển lãm nhóm tại Art Sun GAllery, HÀ Nội
2001: Triển lãm nhóm hữu nghị Việt NAm- NAuy tại Hà Nội.
1/2002: Triển lãm cá nhân tại Ben's cafe , Nhật Bản
2/2002: Triển lãm cá nhân Oslo, NAuy
 

Tác phẩm của Nguyễn Văn Cường