Nguyễn Xuân Mạnh

Nguyễn Xuân Mạnh

Sinh năm 1976
Nơi sinh: Hà Nội
Tốt nghiệp Đại học sân khấu điện ảnh
1998: Tổ chức Triển lãm solo tại Hà Nội.
1999: Tham gia Triển lãm nhóm tại Hongkong.
 2000: Tham gia Triển lãm Nhóm tại Hoa Kỳ.
             Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc.
 2005: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc.
2010: Tham gia Triển lãm nhóm về 1000 Năm Thăng Long - Hà Nội.
2011-2013: Tham gia Triển lãm Nhóm tại Hà Nội.
 2014: Tham gia Triển lãm nhóm tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội

 

Tác phẩm của Nguyễn Xuân Mạnh