Phạm Thuấn

Phạm Thuấn

Sinh năm 1985 
Nơi sinh: Hải Dương
Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ Thuật
Các hoạt động Triển lãm:
2007-2009: Triển lãm tranh & Tượng sinh viên
2013: Triển lãm Mỹ thuật khu vực 2 Đồng Bằng sông Hồng tại Bắc Ninh
2014: Triển lãm Mỹ thuật khu vực 2 Đồng Bằng sông Hồng tại Nam Định
2015: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc
2015-2016: Triển lãm nhóm họa sĩ Trẻ Hà Nội
2017: Tham Gia hội chợ nghệ thuật Triển lãm Domino Art Fair
7/2017: Tham gia cuộc thi MỸ Thuật Việt Nam – Hàn Quốc, “Hàn Quốc – Truyền thống và Hiện đại”.
11/2017: Tham gia triển lãm FESTIVAL Mỹ thuật Trẻ
2019: Tham gia nhóm các họa sĩ dự án tranh khổ lớn tại Bảo Tàng Chiến Thắng Điện Biên Phủ.
2020: Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam
Giải thưởng: 
2007-2009:Giải thưởng của Hội Mỹ thuật trong triển lãm tranh sinh viên, triển lãm nhóm câu lạc bộ nhóm họa sĩ trẻ.
2013: Giải thưởng từ hội liên hiệp Việt Nam Nghệ thuật toàn quốc triển lãm khu vực 2 đồng bằng sông Hồng tại Bắc Ninh 
2017: Giải nhất cuộc thi Mỹ Thuật Việt Nam và Hàn Quốc
11/2017: Giải khuyến khích triển lãm FESTIVAL MỸ thuật trẻ
2020: Giải ba triển lãm Mỹ thuật Việt Nam.

Tác phẩm của Phạm Thuấn