Phạm Xuân Trung

Phạm Xuân Trung

Phạm Xuân Trung
Sinh năm 1982 tại Ninh Bình
Là họa sĩ tự do làm việc tại Hà Nội
- Tốt nghiệp ĐH Mĩ thuật Công Nghiệp Hà Nội 2007 - 2017:
- tham gia triển lãm "Họa Sỹ Trẻ" toàn quốc
 - tham gia triển lãm Tứ Lập lần 2
- 2016: tham gia triển lãm Tứ Lập lần 1

Tác phẩm của Phạm Xuân Trung