Trần Nhật Thăng

Trần Nhật Thăng

Trần Nhật Thăng, sinh 1972, là một trong
những họa sỹ tiên phong của hội họa Hậu
Đổi mới ở Việt Nam cuối thập kỷ 90. Với
bút pháp vừa ngẫu hứng mà tinh tế, các
sáng tác của Trần Nhật Thăng 

 
 • 2017
  Loạt triển lãm cá nhân “Miền” tại Chọn Gallery, Hà Nội (đến năm 2018)
 • 2009
  "Chân Dung Tự Do" - Triển lãm cá nhân - Green Palm Gallery, Hà Nội
 • 2008
  Triển lãm Top 30 Nghệ sĩ Giải thưởng Sovereign Asian tại Hong Kong và Singapore
 • 2006
  "Con Đường Mây Trắng" - Young Gallery, Hà Nội
 • 2005
  Triển lãm nhóm tại Tokyo, Nhật Bản
 • 2004
  Triển lãm nhóm tại Hà Nội và Bắc Kinh
 • 2003
  "Con Đường Mây Trắng" - Dong Son Gallery, Hà Nội
 • 2001
  Triển lãm nhóm tại Thavibu Gallery, Bangkok, Thái Lan
 • 2000
  Triển lãm Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam - ASEAN, Hà Nội
  Triển lãm cá nhân tại L'Ateleir Hanoi
 • 1999
  "Một mình" - Triển lãm cá nhân tại L'Ateleir Hanoi
 • 1998
  "Con Đường Mây Trắng" - L'Impression Gallery, Paris, Pháp

Tác phẩm của Trần Nhật Thăng