Tran Quoc Chien

Trần Quốc Chiến

Công việc công cộng; TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG  
Năm 1973-1978; Tốt nghiệp Khoa Công nghệ, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam
1983 - 1988; Tốt nghiệp đại học khoa mỹ thuật, đại học mỹ thuật hà nội
2003-2006; Tốt nghiệp khoa mỹ thuật trường đại học mỹ thuật hà nội
Nhóm ở Hà Nội năm 1994
Nhóm ở Sài Gòn nam 1996
Tham gia thường xuyên các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong nước và một số hội chợ quốc tế tại Pháp, Thụy Sĩ. Ý v.v.

Tác phẩm của Trần Quốc Chiến