Nguyễn Thị Trang Ngà

Nguyễn Thị Trang Ngà

 • Tốt nghiệp Đại học trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1997 ( Chuyên ngành hội hoạ )
 • Tốt nghiệp Cao học trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2006 ( Chuyên ngành hội hoạ )
 • Thạc sỹ Mỹ thuật, Hoạ sỹ
 • Giảng viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
 • Hội viên hội Mỹ thuật Hà Nội
 
 • 1995 : - Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc
 • 1996 : - Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô
 • 1997 : - Triển lãm sinh viên trường Đại Học Mỹ thuật Hà Nộị
 • 1998 : - Triển lãm Mỹ thuật thủ đô
 • 1999 : - Triển lãm Khoá 36 tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 • Tham gia triển lãm hàng năm tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW
 • Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô (  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
 • 2016 : - Triển lãm tại Viên Chăn – Lào. 
 • 2017 : - Triển lãm  “Nữ tác giả”
 • 2018 : - Triển lãm “ Hồ Gươm mùa xuân“ – Hà Nội
 • 2019 : - Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô  
- Triển lãm “ Những gương mặt điển hình” tại nhà đấu giá Chọn
          
GIẢI THƯỞNG:
     -  Giải thưởng sinh viên do người nước ngoài trao tặng (1997) 
 

Tác phẩm của Nguyễn Thị Trang Ngà