Nhà cổ

Tác giả
Năm sáng tác
: 2022
Chất liệu
: sơn mài
Kích thước
: 81cm x 122cm
Tình trạng
: Hết hàng
Nguyễn Văn Nghĩa

Đôi nét về Nguyễn Văn Nghĩa

Sinh năm: 1981
Nơi sinh: Bắc Ninh
2012: Tốt nghiệp từ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội

Triển lãm:
Triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội, Việt Nam
2.009-20.010: Tham gia Triển lãm nhóm của Young Artist Club tại Hà Nội
2013: Triển lãm cá nhân Mỹ thuật tại Hà Nội
2013: Triển lãm cá nhân có tên là “đất cao Back” tại Hà Nội
2014: Triển lãm nhóm tại Atena gallery ở 45 Tràng Tiền - Hà Nội
2014: Tham gia Triển lãm nhóm có tên là “sơn mài” tại Hà Nội
2014: Tham gia Triển lãm nhóm có tên là “Thủ đô” tại Hà Nội
2015-2017: Triển lãm nhóm tại Atena Gallery,Hà Nội, Việt Nam
Tác phẩm khác cùng tác giả
Sản phẩm cùng loại