Triển lãm "Tình bạn"

Tình bạn của người lớn xuất phát từ những cuộc trao đổi thông tin qua lại. Còn tình bạn của trẻ con đôi khi không cần giao tiếp qua lời nói. Hai người hoạ sĩ Nguyễn Thị Nhàn – Onoda cũng có một tình bạn giống trẻ thơ vào tuổi 60. Họ bất đồng về ngôn ngữ và không thể giao tiếp với nhau.  Tuy nhiên, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, họ đối thoại với nhau bằng cử chỉ, bằng ánh mắt  và bằng nghệ thuật.
 
Triển lãm Tình bạn
 
Tình bạn của người lớn xuất phát từ những cuộc trao đổi thông tin qua lại. Còn tình bạn của trẻ con đôi khi không cần giao tiếp qua lời nói.
 
Hai người hoạ sĩ Nguyễn Thị Nhàn – Onoda cũng có một tình bạn giống trẻ thơ vào tuổi 60. Họ bất đồng về ngôn ngữ và không thể giao tiếp với nhau.  Tuy nhiên, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, họ đối thoại với nhau bằng cử chỉ, bằng ánh mắt  và bằng nghệ thuật.
 
Tác phẩm  của họ đều về những điều nhỏ bé xinh đẹp xung quanh bản thân họ. Có lẽ vì cùng lứa tuổi nên họ có thể trao đổi bằng các tác phẩm với sự đồng cảm sâu sắc.

Một số hình ảnh tại Triển lãm: 
Tin tức khác