Thien Nam
Đăng ký
Giỏ hàng 0

Sản phẩm trong giỏ hàng

Tổng tiền : 0đ

GIỎ HÀNG

Về trang chủ Về trang chủ

Tác giả: Thien Nam

Sinh năm: 1965
Nơi sinh: Hà Nội.
1989: Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Triển lãm
1990: Triển lãm cá nhân tại Hà Nội.
1999: Tham gia Triển lãm nhóm tại Hồng Kông.
2000: Tham gia triển lãm Mỹ thuật Quốc gia.
2001: Triển lãm cá nhân tại Hà Nội.
2003: Tham gia Triển lãm nhóm Sofitel Plaza Hotel.
2004: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô.
2005: Tham gia triển lãm mỹ thuật quốc gia.
2007: Tham gia triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Hà Nội.
2008: Tham gia Triển lãm nhóm tại Hà Nội.
2010: Triển lãm cá nhân tại Hà Nội.
2011-2013: Triển lãm cá nhân tại Hà Nội.
2014: Triển lãm nhóm tại Phòng trưng bày Atena Hà Nội.
2016-2017: Triển lãm nhóm tại Phòng trưng bày Atena Hà Nội.

Tác phẩm

Thong ke